Volledige vraag:
Ik heb een vraag over het vervoer binnen het Landelijk Transitie Arrangemet (LTA). In de documenten kan ik niet terugvinden of de vervoerskosten ook zijn meegenomen in de tariefafspraken tussen de VNG en aanbieders? Daardoor is het voor ons onduidelijk wie er verantwoordelijk is voor het regelen van vervoer. In een specifieke casus betreft het om vervoer vanuit een instelling naar huis bij een 24-uurs opname.

Antwoord:
In het algemeen is er in de tarieven binnen het LTA geen rekening gehouden met vervoer. Over vervoerskosten, en door wie die betaald moeten worden c.q. vervoer geregeld moet worden, vindt u informatie in deze Factsheet Vervoer. U kunt dan zelf nagaan welke situatie uti de factsheet op uw specifieke vraagstuk van toepassing is.