Ans Jacobs, raadslid D66
(deelnemer bijeenkomst Drenthe over de Gemeente 2020)

‘Verhelderend om samen met medebestuurders te concluderen dat het nodig is om over gemeente- en provinciegrenzen en soms zelfs landsgrenzen heen te kijken. Wil je samenwerking, dan moet je iets doen aan de regelgeving. Die werkt nu belemmerend. Heel herkenbaar is het gesteggel met de gemeenschappelijke regelingen, daar zitten we allemaal mee. We willen praktische en pragmatische oplossingen, maar controle wordt steeds moeilijker. Het thema gemeenschappelijke regelingen is belangrijk voor mij. Voor de regionale uitvoeringsdienst en de jeugdzorg gaat het hierbij over alle twaalf gemeenten; veel samenwerkingsverbanden zijn met verschillende combinaties van gemeenten. Voor een raadslid is het zo steeds onduidelijker.
Maar eigenlijk is mijn thema van Drenthe: windenergie. Die willen we niet in Drenthe, maar het wordt van hogerhand opgelegd. Het Rijk bepaalt dat hier windturbineparken komen. Uit het draagvlakonderzoek in de regio blijkt: 80 procent is tegen. Een goed alternatief zijn zonneakkers, net zo duurzaam en beter passend in ons landschap.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<