Roy Coolen, commissielid Bestuur en Middelen, gemeente Leudal (Samen Verder)
(deelnemer bijeenkomst Limburg over de Gemeente 2020)

‘De informatievoorziening naar de gemeenteraad moet beter. Sommige stukken komen te laat binnen, waardoor raadsleden geen tijd hebben om ze te lezen of om iets uit te zoeken. Soms is de informatie niet compleet, waardoor beslissingen gebaseerd zijn op incomplete informatie. Ook dat is niet wenselijk. 
Daarnaast baart het me zorgen dat niemand in de gemeenteraad gespecialiseerd is in ICT. Iemand zou toch moeten kunnen meepraten over wat de gemeente beslist over haar ICT-systemen. Zelf weet ik er ook niet alles van af. Misschien zou er een kennisdatabank moeten komen, zodat raads- en commissieleden hun kennis kunnen bijspijkeren.
De kennisvoorsprong van de lokale overheid verdwijnt: de burger heeft ook internet en kan alles opzoeken. Gemeenten moeten met de tijd meegaan. Gemeentelijke websites moeten aansluiten bij wat de burger wil weten, we moeten echt in de huid van de burger kruipen.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<