Rik Swieringa, secretaris-directeur Regio Achterhoek
(deelnemer bijeenkomst Gelderland over de Gemeente 2020)

‘Als je de grensbarrière tussen Nederland en Duitsland slecht, is de Achterhoek geen krimpregio meer, maar komen er juist 400 duizend banen bij binnen acceptabele reisafstand. En dan is Zuid-Limburg economisch gezien de meest interessante regio van Nederland. Dat blijkt uit het onderzoek van Gerard Marlet, die de “Kansenatlas voor grensregio’s” opstelde. Samenwerken met Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, levert de grensstreek en dus de BV Nederland wat op, zonder dat het andere regio’s in het land wat kost. 

Helaas zijn er nog veel belemmeringen. Als in Nederland veel kinderdagverblijven sluiten, hebben wij een overschot aan pedagogisch personeel, terwijl er in Duitsland vraag naar is. Waarom is het zo moeilijk om over de grens aan de slag te gaan? De peuterspeelzaalleidsters zijn bang dat ze hun zorg- en huurtoeslag verliezen en weten niet hoe het zit met hun ziektekostenverzekering. De belemmeringen op landelijk niveau hebben we in beeld. We hebben de VNG hard nodig om deze weg te nemen.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<