Simone van der Marck, gemeentesecretaris Woudenberg
(deelnemer bijeenkomst Utrecht over de Gemeente 2020)

‘Wie is de leider, wie is aan zet? Er zijn geen eenvoudige oplossingen, maar het is duidelijk dat we per situatie moeten kijken welke partij sterk is in het onderwerp. De ene keer zal dat een burger zijn die initiatief neemt, de andere keer de gemeente. De bezuinigingsdialoog die we in Woudenberg met de bevolking voerden, leverde 140 bezuinigingsvoorstellen op. 130 daarvan zijn overgenomen door de raad, over 10 voorstellen ontstond discussie. Zoals over het inzetten van de buitengewoon opsporingsambtenaar, boa. Burgers vonden sommige onderwerpen hun eigen verantwoordelijkheid, zoals hondenpoep. De gemeente hoeft de inzet van zo’n ambtenaar dan toch niet te betalen? De raad die zich verantwoordelijk voelt voor veiligheid en leefbaarheid, vond dat geen goed idee. En dus werd de boa behouden. Leuk om deze casus in te brengen en het er met burgemeesters, raadsleden en wethouders over te hebben. Die mix van verschillende functies was van toegevoegde waarde. Na de discussie van vanmiddag besef ik nog meer dat we voortdurend de dialoog moeten blijven aangaan met onze inwoners.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<