De VNG is een werkgroep gestart over integrale bekostiging jeugd. Gemeenten en aanbieders zijn hierin vertegenwoordigd. Eind 2015 komt de werkgroep met een eindresultaat, dat gemeenten in 2016 kunnen gebruiken voor de inkoop van de jeugdhulp die vanaf 1 januari 2017 wordt ingezet.

De werkgroep staat onder voorzitterschap van Monique Peltenburg, adviseur Directeuren Sociaal domein.

Wat doet de werkgroep voor gemeenten en aanbieders?

Missing media.De aanleiding voor deze werkgroep is dat in verschillende regio’s nagedacht wordt over innovatie in de bekostiging van de taken waarvoor gemeenten per 1 januari 2015 verantwoordelijk werden. 

  • De werkgroep gaat een aantal van die regionale voorbeelden analyseren, daar de hoofdlijn uithalen en één of meer beste varianten onderscheiden die andere regio’s kunnen overnemen. 
  • De werkgroep gaat gemeenten en aanbieders helpen om het inzicht in de opbouw van kosten te vergroten. Ook de toekomst van de bekostiging jeugd-GGZ, waar nu nog wordt gewerkt wordt met producten in de basis GGZ en DBC’s is hier onderdeel van. 

Meer informatie

Contact

Wilt u meer weten over de activiteiten van deze werkgroep? Neem contact op met VNG adviseur Geert Schipaanboord via het VNG Informatiecentrum.