De VNG zet zich in voor: 

  • Behoud van de EU-fondsen voor gemeenten
  • Verdere vereenvoudiging van de uitvoeringsregels

Gemeenten krijgen via de arbeidsregio’s geld uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de re-integratie van werkzoekenden en langdurig werklozen. Verder nemen gemeenten direct en indirect deel aan innovatieve en duurzame energieprojecten in het kader van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Via het EFRO worden gemeenten bovendien in staat gesteld om met lokale overheden in andere lidstaten samen te werken via het programma Europese Territoriale Samenwerking (ETS, voorheen: Interreg).