Cees Bijl, voorzitter Vereniging Drentse Gemeenten en burgemeester Emmen
(deelnemer bijeenkomst Drenthe over de Gemeente 2020)

1. De belangrijkste thema’s voor Drenthe, vooruitblikkend naar 2020?
‘Opvallend, maar mooi dat we er niet voor kozen de schaaldiscussie als onderwerp te nemen. Samenwerken doen we al goed, zo bleek wel. Voor onze economie geldt dat duidelijk is dat dat niet op eigen houtje kan. Een goed punt vind ik dat onze gemeentemensen wel door hebben dat inwoners veranderen en dat ook de betrokkenheid en rol van raadsleden verandert. Als hoofdthema voor 2020 kies ik: vitaliteit van gemeenten. Met als centrale vraag: hoe houd je de voorzieningen in kleine kernen op peil, behoed je de leefbaarheid? Ik denk dat we het wel redden in Drenthe, omdat de betrokkenheid van inwoners bij hun wijk, kern of dorp groot is. Als gemeente is onze rol te bekijken hoe wij dat kunnen faciliteren, hoe we ervoor zorgen dat het geld op de juiste plekken komt en mensen de kans geven om bijvoorbeeld budget voor groen zelf te regelen. In de regionale krant lees ik over het ene na het andere burgerinitiatief. Dat komt wel goed.’

2. Hoe houdt u de kracht en schwung van de VNG-provinciebijeenkomst vast?
‘De wereld gaan we niet redden op een maandagavond in Spier, maar de opkomst en deelname aan de discussies is hoopgevend. Ik denk dat die beweging van het beste uit mensen halen en dat faciliteren, er al is. We kunnen elkaar verder helpen en samenwerken hierin.’

3. Drentse lessen?
‘Dat zijn er vier wat mij betreft. Blijf weg van schaaldiscussies, zoek oplossingen die vanuit inwoners worden aangedragen, zet leefbaarheid en werkgelegenheid centraal, en zorg voor landelijk draagvlak voor een duurzame toekomst van de regio.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<