Verkeersregelaars

Doet u regelmatig een beroep op dezelfde evenementenverkeersregelaars? Het is niet handig een verkeersregelaar bij elk afzonderlijk evenement te moeten aanstellen. Vanaf 1 maart 2009 is het mogelijk een aanstelling te verlenen voor de periode van een jaar.

Wijzigingen van de Regeling verkeersregelaars en het BABW maken dit mogelijk. Evenementenverkeersregelaars met een aanstelling voor een jaar krijgen een aanstellingspas. Uiteraard blijft het mogelijk om een verkeersregelaar voor een specifiek evenement aan te stellen.

Meer informatie

Onderstaand vindt u de integrale teksten van de nieuwe Regeling verkeersregelaars en de wijziging van het BABW.

Verkeersregelaar voor meerdere gemeenten
Daarnaast is het ook mogelijk om via een mandaatbesluit te regelen dat verkeersregelaars in meerdere gemeenten optreden. Vooral bij grote evenementen die in meerdere gemeenten plaatsvinden, kan dat voor alle partijen zeer praktisch zijn. Bijvoorbeeld  bij een marathon, een wielerwedstrijd of een bloemencorso. Hiervoor kunt u het Model mandaat aanstellen van verkeersregelaars gebruiken.

E-learning
Evenementenorganisaties, kandidaat-verkeersregelaars en gemeenten moeten sinds 1 januari 2013 gebruik maken van E-learning op internet voor de instructie van evenementen-verkeersregelaars en hun aanstelling. Meer hierover in:

Naar boven

Aansprakelijkheid verkeersregelaars en -brigadiers

Gemeenten moeten bij de vergunningverlening voor een evenement waarbij verkeersregelaars zijn voorgeschreven, nagaan of de vergunningaanvrager (de opdrachtgever) op de hoogte is van zijn aansprakelijkheid in geval van schade. Idealiter wordt deze verzekeringsbepaling als voorwaarde opgenomen in de evenementenvergunning/ontheffing.

Opdrachtgevers zijn verantwoordelijk voor:

  • De schade die de verkeersregelaar/-brigadier in de uitoefening van zijn werkzaamheden aan derden veroorzaakt.
  • De schade die door derden aan de verkeersregelaar/-brigadier wordt toegebracht.

De opdrachtgever moet zorg dragen voor een goede verzekeringsdekking op het gebied van de aansprakelijkheid in het algemeen - en van het dekkingsonderdeel van de werkgeversaansprakelijkheid in het bijzonder. Het is daarnaast mogelijk dat zij een ongevallenverzekering afsluiten.