Het kabinet schroeft met een hogere ambitie en een steviger inzet de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak op. Het streven is dat door de inzet van een aantal maatregelen in 2015 het aantal incidenten met minimaal een kwart is verminderd. Naast voortzetting van de aangescherpte aanpak van strafbare feiten krijgen daders meer te maken met andere maatregelen, zoals:

  • het betalen van de schade
  • staken van de dienstverlening
  • het opgelegd krijgen van een pand- of gebiedsverbod

Om de ambities op het terrein van VPT waar te maken heeft minister Plasterk besloten de looptijd van het programma VPT te verlengen en gedurende deze kabinetsperiode voort te zetten.

Meer informatie