Zo’n 300 wethouders zetten zich om in natuur te verbinden aan thema’s als zorg participatie en energie. Op 28 januari kwam een groot aantal daarvan bijeen in het Atrium van de VNG voor de start van het Bestuurlijk Netwerk Natuur.

Fotograaf: Henriëtte Guest

Wethouder Henk Mulder, voorzitter van het netwerk en wethouder in Almere opende de bijeenkomst. ‘Een gemeente kan braakliggende grond direct inzetten als tijdelijke natuur’, aldus Mulder.

Ook ziet Mulder veel kansen in het samenbrengen van kennis en praktijk van natuurorganisaties en overheden.

Van praten naar doen

Sharon Dijksma van Economische Zaken sprak over hoe natuur ingezet kan worden voor onder ander participatie en gezondheid. Ze benadrukte vooral ook de kansen van dit netwerk: van praten naar doen.

Dijksma gaf aan dat men niet het wiel moet gaan uitvinden, maar dat men vooral van elkaar moet gaan leren. Natuurorganisaties, het Rijk en de gemeenten hebben gezamenlijk veel kennis en daar moet meer gebruik van worden gebruikt. 

Projecten

Tijdens de bijeenkomst zijn verschillende projecten gepresenteerd: Nationale moestuinen, TEEB-stad en Green Deal Stedelijke Natuur.

Bestuurlijk Netwerk

Het Bestuurlijk Netwerk Natuur is een samenwerking tussen bestuurders van natuurorganisaties, gemeenten, VNG en partners op het thema natuur.

De netwerkleden werken vanuit het gedachtegoed ‘Groen verbindt’: natuur wordt ingezet als middel voor andere beleidsthema’s zoals zorg, participatie en energie. 

Het bestuurlijk netwerk natuur werkt aan het opstellen van een uitvoeringsagenda met projecten. Het netwerk komt tweemaal per jaar bijeen en werkt aan de realisatie van projecten die zijn opgenomen in de uitvoeringsagenda.

Zie hieronder de presentaties.