Karianne Jonkers, programmasecretaris ZonMw gaf uitleg van het actieprogramma lokale initiatieven met verward gedrag (AVG) en de programmalijn Regionale meldkamer, gepast vervoer en eerste opvang.

Programmalijnen die voor subsidie in aanmerking komen

In totaal zijn er vijf programmalijnen:

 1. Pilotprojecten sluitende aanpak (omvang 20 miljoen)
 2. Stimuleringssubsidie lokale aanpak of plan voor die sluitende aanpak (3 miljoen)
 3. Initiatieven opleidingen, acceptatie en zelfredzaamheid (4 miljoen)
 4. Regionale meldkamers, gepast vervoer en eerste opvang met beoordeling (12 miljoen)
 5. Onderzoek, monitoring, evaluatie en kennisspreiding (8 miljoen)

Voor de programmalijnen 1, 2 en 4 zijn subsidie-oproepen in 2016 opengesteld, voor de twee andere programmalijnen volgt de openstelling in 2017. Deadlines voor volgende subsidierondes worden later bekend gemaakt. Voor de eerste subsidieronde is maximaal 2 miljoen gereserveerd.

Programmalijn 4: Regionale meldkamer, gepast vervoer en eerste opvang

 • Looptijd van projecten: maximaal 2 jaar.
 • Eén organisatie is hoofdaanvrager; de hoofdaanvrager maakt deel uit van een samenwerkingsverband en het samenwerkingsverband bestaat in ieder geval uit een lokale vervoeraanbieder, de RAV, de meldkamer en een organisatie die eerste opvang en beoordeling biedt. De deelnemende organisaties ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst.
 • Subsidie kan worden aangewend voor o.a. aanvullende scholing, aanpassingen aan vervoermiddelen, coördinatie, ritkosten en registratie en monitoring.
 • Het is niet mogelijk om kosten die voorafgaand aan de start van het project zijn gemaakt op te voeren in het subsidieverzoek.
 • Beoordelingsprocedure neemt maximaal 2 maanden in beslag. Dit betekent dat projecten in de eerste subsidieronde vanaf 1e week februari 2017 van start kunnen gaan; tenzij aanvrager eerder van start wil gaan en het risico wil lopen dat het subsidieverzoek wordt afgewezen.
 • Bij afwijzing is opnieuw indienen van een verbeterde subsidieaanvraag mogelijk.
 • De deadline subsidieronde 1: dinsdag  6 december 2016, 14.00 uur.
 • De deadline subsidieronde 2: dinsdag 7 maart 2016, 14.00 uur.

Meer informatie