De stuurgroep bestaat uit bestuurders van de betrokken landelijke organisaties, zij agenderen eventuele knelpunten in wet- of regelgeving, spreken hun eigen achterban aan en dragen de doelen en successen van het programma pro-actief uit. De stuurgroep neemt besluiten en creëert doorbraken. Ze komen 2x per jaar bij elkaar.

Bij de Stuurgroep aangesloten maar zelf géén lid zijn:

  • Mw. M. Smit (directeur Jeugd en portefeuillehouder programma Geweld hoort nergens thuis) 
  • Mw. de Bie (directeur BAenV en portefeuillehouder JenV)
  • Dhr. J.D. Sprokkereef (programma directeur Geweld hoort nergens thuis en secretaris)