Rika Pot, voorzitter Vereniging Groningse Gemeenten en burgemeester Appingedam
(deelnemer bijeenkomst Groningen over de Gemeente 2020)

1. Wat zijn komende jaren thema’s voor Groningse gemeenten?
‘De economische ontwikkeling en bestrijding van werkloosheid zijn belangrijk voor ons. We beseffen dat we hiervoor moeten samenwerken. Gelukkig erkent de stad Groningen dat het omliggende gebieden zoals de Eemsdelta nodig heeft voor die ontwikkeling. Ieders waarde wordt erkend. De tijd dat alles draaide om de as Groningen-Assen is voorbij. Een ander thema is natuurlijk de aardbevingsproblematiek. Ik vond het fijn om op de bijeenkomst te horen dat de VNG hierin een rol wil spelen. Alle gemeenten moeten iets met het opraken van gas. Wat mij betreft praten we door over wat de VNG concreet kan doen. Tot slot spelen bij ons vele gemeentelijke herindelingen.’

2. Hoe blijven jullie bezig met die horizon 2020?
‘De herindelingen dwingen ons om na te denken over de rol en organisatie van gemeenten. Vraagstukken zoals burgerparticipatie blijven zo steeds op de agenda. Of een gemeente nou groter of kleiner wordt: het heeft gevolgen voor de organisatie en het contact met inwoners. Gemeenten wisselen hun ideeën en ervaringen regelmatig uit binnen de VGG. We hebben een sterke afdeling.’

3. Wat kan de rest van Nederland leren van Groningen?
‘Wij worstelen met de vraag wat de ideale schaalgrootte is. Maar wat we goed doen, is samen thema’s oppakken. Op het gebied van decentralisatie en arbeidsparticipatie wordt al veel samengewerkt door gemeenten. We moeten ook wel. We beseffen dat het probleem groot is en dat we in ons eentje kwetsbaar zijn. Samen sterker, dat geldt voor ons echt.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<