De Richtlijn voor strafvordering overvallen op woningen en bedrijven is per 1 oktober 2010 van kracht. De richtlijn is van toepassing op overvallen in besloten plaatsen, woningen en bedrijven.

De richtlijn heeft geen betrekking op winkeldiefstal gevolgd door geweld of bedreiging met geweld en op beroving op straat. Uitgegaan wordt van de wetsartikelen 312 en 317 van het Wetboek van Strafrecht (diefstal met geweld respectievelijk afpersing).