De aanpak komt in de praktijk tot stand, zo dicht mogelijk bij slachtoffer en pleger. Nederland is verdeeld over 28 regio’s. Het overgrote deel van de regio’s zijn georganiseerd naar de indeling van Veilig Thuis. Een aantal zijn anders georganiseerd, bijvoorbeeld langs de lijnen van de centrumgemeenten vrouwenopvang.

Elke regio vertaalt de drie overall actielijnen naar een eigen actieplan voor de concrete uitvoering, daarnaast richt ze een bestuurlijk en inhoudelijk netwerk in dat deze aanpak ondersteunt en uitdraagt. De regionale projectleider voert regie op de uitvoering van de actieplannen.

Vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis is er een aanbod voor de regio’s ter ondersteuning, maar er is ook een vraag verbonden aan de samenwerking.

 

De samenstelling van de regio’s