Het project Open Parkeerdata roept zowel publieke als private parkeerexploitanten op hun parkeerdata vrij te geven. Uiteraard moet de kwaliteit van de data op orde zijn.

Project Open Dataverkeer

Een parkeerplaats zoeken in de stad zorgt voor aanzienlijk zoekverkeer. Het gevolg is: tijdverlies, ergernis, onnodig gebruik van de weg en belasting van het milieu. Dat kan anders. Als de reiziger voor vertrek, onderweg en op de plaats van bestemming op maat informatie krijgt over de mogelijkheden, kosten en actuele beschikbaarheid van parkeervoorzieningen, kan dit vijf tot twintig procent van het zoekverkeer besparen. Daarom is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in 2013 het project Open Parkeerdata gestart.

Doel

Doel van het project is marktpartijen toegang te geven tot statische en dynamische parkeerdata, zodat zij adequate parkeerinformatie aan kunnen bieden. Deze marktpartijen hebben grote belangstelling voor parkeerdata omdat ze daarmee betere diensten, navigatiesystemen en apps (pre-trip, on-trip) kunnen ontwikkelen voor de reizigers. Een belangrijke randvoorwaarde voor het tot stand komen van deze diensten, is dat onder andere gemeenten hun parkeerdata beschikbaar stellen op een laagdrempelige manier.

Meer informatie

Meer informatie kunt u vinden op de website van Beter Benutten Open Parkeerdata: