Binnen het domein Zorg en Veiligheid is onder de directie Jeugd in opdracht van de ministeries van VWS en JenV en de VNG een programmateam actief om te initiëren, te verbinden en synergie aan te brengen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het team coördineert landelijke, regionale en lokale initiatieven en sluit aan bij de praktijk van meer dan 1 miljoen professionals uit het sociale en veiligheidsdomein die dagelijks actief zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen.