Meerjarenagenda  BW en MO

(Rijk i.s.m. VNG, aanbieders, MIND).

Wanneer

Bijeenkomsten op 5, 7 en 19 maart. Vaststelling in bestuurlijk overleg op 24 mei.

Objectief verdeelmodel BW/MO/BG

(BZK i.s.m. VNG):

1.    Onderzoek instroom andere beleidsdomeinen (forensisch, jeugdhulp, Zvw)

Wanneer

Eind 2018 oplevering. 


2.    Onderzoek financiële implicaties toegang tot Wlz op macrobudget en verdeelmodel:
a.    Validatie onderzoek naar aantallen potentiële Wlz-cliënten bij aanbieders voorjaar 2017 (HHM) 
b.    onderzoek naar huidige kostprijzen beschermd wonen bij centrumgemeenten eind 2017 

Wanneer

Q2: Besluitvorming ten behoeve van:
Q3: indiening wetsvoorstel bij de Raad van State

Onderzoek mystery- guest maatschappelijke opvang, uitvoering en rapportage

Wanneer

Q3

Openstelling Wlz voor GGZ

  • financiële vraagstukken
  • beleidsmatige vraagstukken zoals cliëntprofielen ontwikkelen (pgb, behandeling, sociale context)

(VWS i.s.m. BZK en VNG)

Wanneer

Q3: wetsvoorstel naar de Raad van State
Q4: wetsvoorstel naar de Tweede Kamer