Decentralisaties bieden kansen, maar moeten niet dicht gereguleerd worden. Dat idee wilde de gemeente Peel en Maas meegeven tijdens het bezoek van Kees Jan de Vet aan het gemeentehuis in Panningen.

Effectieve samenwerkingsverbanden zijn nodig om goed te kunnen inspelen op de veranderingen die door de decentralisaties te weeg worden gebracht. De meest gunstige vorm van samenwerking tussen betrokken partijen moet gekozen worden. Hiervoor is een zekere mate van structuurloosheid nodig, maken de gemeentebestuurders duidelijk. Wet- en regelgeving moet niet leidend zijn. Daarin hoopt de gemeente gesteund en geholpen te kunnen worden door de VNG en gelijkgestemde gemeenten. De Vet maakte hierop duidelijk dat de VNG daarin netwerk en kennis kan aanbieden. Het is belangrijk dat gemeenten zich sterk positioneren tegenover de andere partijen in de discussie, aldus De Vet.

Een nieuwe rol voor de gemeente vraagt ook om een andere rol van de gemeenteraad. Om de gemeente hierop voor te bereiden wordt in Peel en Maas momenteel een spanningsveldendiscussie gevoerd met College en gemeenteraad. Hierin staat centraal welke risico’s er meespelen bij de nieuwe taken van de gemeente en hoe daar in de toekomst op ingespeeld wordt.