De afspraken binnen het Klimaatakkoord spelen op diverse lagen: van de wijk tot nationaal. Geen zelfstandige processen, maar ze vormen een samenhangend geheel. Een dynamisch proces waarbij het van belang is om ze in de context te zien. Om een overzicht te bieden hoe deze ontwikkelingen zich tot elkaar verhouden, hebben we een interactieve visualisatie gemaakt. In deze visualisatie vindt u 4 lagen: wijk, gemeente, regio en landelijk. Elke laag zoomt in op de ontwikkelingen die op dat niveau spelen.

Zo leest u bij het landelijk kader over het Klimaatakkoord, de Omgevingswet, de NOVI en het Programma Aardgasvrije Wijken. Regionaal gaan we dieper in op de Regionale Energie Strategie (RES). Op gemeentelijk niveau lichten we de Transitievisie Warmte en de Leidraad toe. Op wijkniveau zoomen we in op de uitvoeringsplannen.
 

Let op: De visualisatie en teksten hebben een informatief karakter en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.