Meindert Brunia, raadslid voor D66 in De Ronde Venen
(deelnemer bijeenkomst Utrecht over de Gemeente 2020)

‘De crisis gaat diep, het betreft niet alleen de economie, maar ook het klimaat en de arbeidsmarkt. Na de crisis is niets meer wat het was. Oude mechanismen falen, het is tijd voor een nieuw ontwerp. Ik beschouw het als een verandering van tijdperk, waarbij we alle rollen opnieuw moeten uitvinden. Dat geldt ook voor de rol van gemeenten en de lokale democratie. Mooi dat de positie van raden vanmiddag uitgebreid aan bod is geweest. Die zoektocht naar nieuwe verhoudingen is goed. We moeten niet zoeken naar antwoorden, maar naar stappen voorwaarts. Dat vraagt dialoog tussen alle partijen. Neem burgerparticipatie. Daar is de raad helemaal voor. Maar hoe komt het over op de raad als de wethouder onaangekondigd zwaait met de resultaten van een burgerparticipatietraject? Het kan verkeerd vallen: namelijk als onderbouwing om de plannen van het College van B&W door te drukken. Het was interessant om daar vanmiddag met elkaar over te discussiëren, ik proefde betrokkenheid bij alle partijen.’