Jaap Braams, PvdA-raadslid in Achtkarspelen
(deelnemer bijeenkomst Friesland over de Gemeente 2020)

‘Ik vond twee thema’s erg interessant: hoe breng je de politiek dichter bij de inwoners en de samenwerking rond vier grote kerngemeenten. Met de burgers moeten we in gesprek – wij raadsleden en ambtenaren – dat is duidelijk. Dat betekent niet alleen afwachten tot ze zelf met initiatieven komen. Veel burgers weten niet wat we doen of denken dat het niks uitmaakt wat ze zeggen. Wij moeten de vraag stellen: wat raakt u wel? Wat wilt u met uw buurt? De uitvoering van ideeën moet je vervolgens ondersteunen. En daarbij moet je inwoners zeggenschap geven. Het is meer dan betrekken. Het is echt een omslag, ook voor de raad. Raadsleden moeten zich concentreren op het proces. Of dat gaat lukken? Het wordt een uitdaging. Wat de vier kerngemeenten betreft: er liggen nu grote taken op het bordje van kleine gemeenten. Zorg, veiligheid, economie. Dit noodzaakt tot samenwerking of schaalvergroting. Daar moet wat tegenover staan: zeggenschap over de eigen leefomgeving of buurt. Dat moet dichter naar de burger toe.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<