Het onderwerp natuur is buiten het wetsvoorstel gehouden. Hiervoor komt een aanvullingswet in de Omgevingswet die in 2019 in werking treedt. Hiervoor is gekozen omdat ten tijde van de indiening van het wetsvoorstel de parlementaire behandeling van de Wet natuurbescherming nog niet was afgerond en het onwenselijk was dat de herziening van de natuurbeschermings­wetgeving vertraging op zou lopen door de Omgevingswet.

Aangenomen

Op 1 juli 2015 is het wetsvoorstel Natuurbescherming door de Tweede Kamer aangenomen en op 15 december 2015 deed de Eerste Kamer hetzelfde. Waarschijnlijk treedt de wet in 2017 in werking en wordt hij daarna via een aanvullingswet geïntegreerd in de Omgevingswet.

Bepalingen

Dat het natuurbeschermingsrecht nog niet volledig in het wetsvoorstel voor een Omgevingswet is opgenomen, betekent overigens niet dat er niets is opgenomen. Integendeel, het huidige wetsvoorstel bevat al een aantal bepalingen over de natuurbescherming.

Zie ook: vng.nl/omgevingswet en vng.nl/juridische-routekaart