Esther van den Bogaart, CDA-raadslid Bernheze 
(deelnemer bijeenkomst Noord-Brabant over de Gemeente 2020)

‘Ontzettend waardevol om samen met andere raadsleden, wethouders en burgemeesters te discussiëren over veranderingen in de maatschappij en wat dat voor ons betekent. Voor procesafspraken bijvoorbeeld, voor het verbeteren van efficiency. Maar ook: wat nu precies de rol is van de gemeenteraad, met alle veranderingen. Eén ding is zeker: het blijft niet bij het oude, dat merk je nu al. We werken bijvoorbeeld veel meer samen met andere gemeenten. Deze week hadden we een overleg over het inkoopkader jeugd en Wmo. Mijn voorstel is hier ook ervaringsdeskundigen bij te betrekken, in plaats van met alleen aanbieders en bestuurders aan tafel te zitten. Het gaat toch om een bezuiniging, direct betrokkenen weten veel beter wat wel en niet werkt. Op zo’n moment merk je hoe belangrijk het is dat de raad vroegtijdig aanhaakt om zijn zegje te doen over deze regelingen: voordat ze op papier worden gezet. We moeten met zijn allen uitvinden hoe we dat het beste organiseren.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<