Maatschappelijk vastgoed

De portefeuille aan gemeentelijk maatschappelijk vastgoed is breed, reden voor het Programma Energie om focus aan te brengen. Prioritaire gebouwen zijn daarom gemeentekantoren, sportaccommodaties en scholen. Gemeentekantoren springen het meest in het oog als gemeentelijk maatschappelijk vastgoed. En zijn bij uitstek een uithangbordje voor een gemeente die niet alleen ambitieus is als het om de doelgroepen van energiebeleid gaat, maar ook Verduurzaming van sportaccommodaties haakt idealiter aan op het maatschappelijk belang van sport, zowel qua deelnemers als qua bezoekers. Vanuit dit sociale aspect wordt verduurzaming benaderd en doorgevoerd in de verduurzaming van de sportaccommodaties. Ook in de sport komt er steeds meer aandacht voor onderwerpen als duurzaam bouwen, duurzaam inkopen en circulaire economie.

Green Deal Scholen

De Green Deal Scholen (GDS) - ondertekend door de PO-Raad, VO-raad, VNG, de ministeries van OCW, BZK, I&M en EZ en door Ruimte-OK en Klimaatverbond Nederland - heeft als missie een gezonde leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers te creƫren, in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Om die missie te concretiseren is gekozen voor een aanpak, gebaseerd op de behoeften van de doelgroepen van de GDS: schoolbesturen en gemeenten. Door verduurzaming tevens te integreren in de onderwijshuisvesting, wordt een basis gelegd voor in alle opzichten toekomstbestendige schoolgebouwen.

Meer informatie