De site Lokale Energie Etalage laat per gemeente zien:

  • waar we staan in de transitie naar een duurzame energievoorziening 
  • wie, wat, waar doet om de landelijke doelstellingen van het SER Energieakkoord dichterbij te brengen.

Missing media.

Op de Lokale Energie Etalage zijn de meest actuele gegevens te vinden over het energieverbruik, de opwekking van duurzame energie en de resultaten van de energie-enquête over het gevoerde energie- en klimaatbeleid van álle 393 gemeenten. Ook staan er ruim tweehonderd praktijkvoorbeelden op.