Binnenstebuiten, ondersteboven, achterstevoren

'Wie wil dat medewerkers zich anders tot burgers en hun vraagstukken gaan verhouden zal bepaalde aanpassingen in de organisatie moeten doen; in de structuren en systemen van de organisatie, maar ook een stap concreter, in de huisvesting, de ICT en andere randvoorwaarden van waaruit mensen werken. Anders sturen en een andere rol van de overheid ten opzichte van de samenleving gaan niet vooraf aan het organiseren, maar zijn deels een product van het anders organiseren. Door anders te organiseren, zelfs een andere inrichting te kiezen, wordt het repertoire aan mogelijkheden om anders te sturen groter. Door anders te organiseren is anders sturen beter mogelijk, meer waarschijnlijk, en wordt de leercurve die erbij hoort steiler.'

Dit is een van de uitspraken in de publicatie Binnenstebuiten, ondersteboven, achterstevoren (Op zoek naar een nieuw normaal; Anders organiseren in gemeenten). Deze publicatie bevat de weergave bevat van een onderzoek van gemeentesecretarissen naar mogelijkheden om de effectiviteit van gemeenten in hun dagelijks functioneren binnen netwerken te verbeteren.

Meer informatie

Lees hier de publicatie Binnenstebuiten, ondersteboven, achterstevoren (via gemeentesecretaris.nl, april 2015)