Titel

School2care

Betrokken instellingen

Altra Onderwijs & Jeugdhulp

Betrokken gemeenten

Gemeente Amsterdam

Thema

Innovatie jeugdreclassering

Aanpak

  • School2Care biedt jongeren met zeer complexe problemen, die niet of nauwelijks nog naar school gaan en weinig perspectief hebben, een nieuwe, laatste kans om alsnog de draad op te pakken.
  • School2Care laat deze jongeren door een geïntegreerd aanbod van onderwijs, (jeugd)zorg en begeleide vrije tijdsbesteding (“wrap around care”) weer op een positieve manier participeren in de maatschappij zodat een uithuisplaatsing wordt voorkomen. 

Documenten

Contactpersoon gemeenten

Projectleider

Pagina hoort bij Inspiratiekaart Jeugdbescherming op www.vng.nl/jeugdbescherming