Beroeps- en belangenverenigingen van burgemeesters, gemeentesecretarissen, griffiers, raadsleden en wethouders, de VNG en het ministerie van BZK hebben een gezamenlijk initiatief genomen om gemeenten bij te staan bij deze Lokale Democratie in Beweging.