Nummer 10, 16 juni 2017

Auteur: Cindy Castricum. Beeld: Ruben Oreel

‘Een van de grootste uitdagingen waar de mensheid voor staat, is de energietransitie.’ Ingrid Thijssen, chief operating officer (COO) van netwerkbedrijf Alliander, benadrukte het in Goes nog maar eens. Ze greep haar optreden tijdens het VNG Jaarcongres aan om gemeenten de helpende hand te bieden. ‘U bent de regisseur van de energietransitie, Alliander wil graag de regieassistent zijn. Daar hebben we wel ruimte voor nodig.’

‘We willen de wereld goed overdragen aan onze kinderen en kleinkinderen, maar er is nog maar heel weinig draagvlak om de energievoorziening te verduurzamen’, hield Thijssen het publiek voor. Gemeentebestuurders hebben volgens de COO van Alliander omgevingssensitiviteit en lef nodig om dit vraagstuk op te lossen. ‘Een bestuurder moet goed luisteren naar wat er speelt en weten wat er van hem of haar wordt verwacht’, zei Thijssen. ‘Tegelijkertijd moet hij zich niet alleen maar laten leiden door de volgende verkiezingen.’

Plaszak

Als het erop aankomt, moeten bestuurders hun mond open durven doen en voor hun besluiten staan, vindt Thijssen. Ze rakelt een voorval uit het verleden op, toen ze directievoorzitter van NS Reizigers was. ‘Er kwamen treinen op het spoor zonder wc’s. Toen we daar kritiek op kregen, introduceerden we de plaszak voor het geval de trein in een weiland zou stranden. Ik mocht die beslissing op de voorpagina van De Telegraaf uitleggen. Dat was niet het beste moment uit mijn carrière.’ 
Ze wil ermee zeggen dat bestuurders besluiten moeten durven nemen, maar ze ook moeten durven uitleggen. ‘Bestuurders en politici doen dat veel te weinig’, vindt Thijssen. ‘Daardoor is er een ontzettende anti-establishment cultuur ontstaan.’

Bij het verduurzamen van de energievoorziening is dit soort lef nodig, vervolgt ze. ‘Lef om uit te leggen waarom het noodzakelijk is en lef om te gaan experimenteren met oplossingen.’ Ze heeft daarbij nog een tip voor de bestuurders in de zaal. ‘Ik geef mijn medewerkers de ruimte om te doen wat goed is, niet wat volgens de regels moet. Zolang ík het maar kan uitleggen bij het achtuurjournaal.’

Zie ook