Tjeerd van der Zwan, voorzitter Vereniging Friese Gemeenten, waarnemend burgemeester Heerenveen
(deelnemer bijeenkomst Friesland over de Gemeente 2020)

1. De belangrijkste thema’s voor Friesland, vooruitblikkend naar 2020?
‘De samenwerking tussen gemeenten en met de provincie kan beter. Ik voel veel voor het voorstel om meer geld en instrumenten in te zetten op de vier stedelijke gebieden in Friesland. Als daar de welvaart toeneemt, profiteert ook het platteland daarvan. Verder wordt het een uitdaging om de lokale democratie te vernieuwen. Hoe bied je burgers ruimte om initiatief te nemen? Misschien moet de raad zich concentreren op het proces: belangen van inwoners in kaart brengen, aanbieden aan de bestuurders en erop toezien dat ze worden meegewogen. Als gemeenten meer willen zijn dan uitvoerders van rijksbeleid moeten ze wellicht ook meer belasting gaan innen. De vraag daarbij: hoe zorg je voor draagvlak? Tot slot wordt het spannend of de gekozen burgemeester er komt. Het zou wel passen in die nieuwe rol die gemeenten willen spelen. Ik ben voor experimenten, durf te veranderen.’

2. Hoe houdt u de kracht en schwung van de VNG-provinciebijeenkomst vast?
‘De ontwikkeling van de lokale democratie blijft op onze agenda staan. Daar zullen we regelmatig in onze bijeenkomsten op terugkomen. En met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten gaan we de ideeën rond de versterking van de stedelijke gebieden verder uitwerken.’

3. De lessen uit Friesland?
‘Friesland heeft al een traditie als het gaat om burgerkracht. Veel gemeenten hebben wijk- of dorpsraden. Echte actoren, goed ontwikkeld en met een eigen budget. Ik geloof in de lokale democratie en zou die graag versterken. Wat dat betreft is het jammer dat het Actieprogramma Lokaal Bestuur van VNG en BZK is gestopt. Raadsleden kunnen die extra ondersteuning goed gebruiken.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<