Bram Donkers, PvdA- raadslid in Borne
(deelnemer bijeenkomst Overijssel over de Gemeente 2020)

‘Als raadslid heb ik geen overzicht van wat er op verschillende regionale niveaus speelt. Hier in Twente is de achterlopende werkgelegenheid en hoge werkloosheid zorgwekkend. In Borne valt het nog mee, maar Almelo en Enschede hebben het zwaar. Er is weliswaar herstel, maar de regio loopt achter op de rest van Nederland. Dit is een zware problematiek, die op deze bijeenkomst slechts licht werd aangestipt. We hebben het over keuzes gehad, over krimp. Dat ingewikkelde proces en hoe je daar als partners in de gemeente mee moet omgaan, komt niet scherp genoeg naar voren. Omdat politieke partijen versplinteren, heb je als zelfstandige organisatie namens de gemeenten een richtinggevend document nodig. Juist nu is nadrukkelijk die visie van de VNG nodig. Politieke partijen hebben niet meer het gezag of het wordt elkaar niet meer gegund. Ook de samenwerking tussen provincie en gemeenten lijkt in deze discussie lastig. Ik proefde tijdens de bijeenkomst een bovenliggend partnerschap in plaats van een nevenliggende samenwerking. Ik denk dat gemeenten en provincie serieus moeten proberen het een samenwerking te laten zijn.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<