Het omgevingsrecht moet eenvoudiger en beter worden. Minister Schultz (IenM) wil wetten, zoals de Wro, Wabo en de Tracéwet, vervangen door een wet die de belangrijkste delen van het omgevingsrecht zowel procedureel als materieel omvat: de Omgevingswet.


De nieuwe wet regelt met prioriteit:

  • het versnellen en verbeteren van besluitvorming in het brede fysieke domein (advies commissie-Elverding)
  • de integratie van plannen en toetsingskaders
  • het vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte
  • het doelmatig uitvoeren van onderzoek

De VNG staat positief tegenover een nieuwe Omgevingswet. Het is echter geen automatische garantie voor een oplossing van alle knelpunten in het omgevingsrecht. De VNG heeft met hulp van gemeenten een reactie gegeven op het concept-wetsvoorstel.

Op 1 juli 2015 heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Het (door amendementen gewijzigde) wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de uitwerking van de uitvoeringsregelgeving. 

Overzicht relevante brieven en publicaties