Actuele ontwikkelingen over een bepaald onderwerp en/of samenwerkingsverbanden op verschillende thema's vindt u via onze geografische kaarten.

Zoals samenwerkingsverbanden op het terrein van gemeentelijke belastingen, een overzicht van gemeenten die meedoen aan de Quick Scan Lokale Democratie of een overzicht van de Regio's Regionale Energiestrategie. 

U vindt hieronder een overzicht van de meest actuele geografische kaarten.

Samenwerken: roeiers in een boot

Samenwerkingsverbanden

Deze kaarten laten zien welke gemeenten in een samenwerkingsverband op een bepaald thema de krachten hebben gebundeld.

Rookvrij illustratie

Rookvrije gemeenten

Overzicht van gemeenten die actief zijn in het realiseren van een rookvrije generatie en gemeenten die (nog) niet actief zijn.

Logo CO2-Prestatieladder

CO2-Prestatieladder

Met de CO2-Prestatieladder kunnen gemeenten hun eigen CO2-footprint in kaart brengen en krijgen ze inzicht in waar binnen hun organisatie de meeste CO2-reductie valt te behalen. Een aantal gemeenten is inmiddels gecertificeerd.

Lokale Preventieakkoorden

Benieuwd welke gemeenten een lokaal of regionaal preventieakkoord hebben, welke gemeenten daarnaar op weg zijn of mogelijkheden verkennen? Bekijk de geografische kaart.

afbeelding van het kaartje

Portfolio programma Divers en Inclusief

Nederlandse gemeenten kennen een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Dit brengt nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Het portfolio programma Divers en Inclusief laat zien hoe gemeenten met de verscheidenheid omgaan.

ouder echtpaar bezig met koken

Wonen, zorg en welzijn: stand van Nederland

Zelfstandig blijven wonen als oudere, je ergens thuis voelen: dat maakt gelukkiger en gezonder. Reden genoeg om daar vol op in te zetten. De geografische kaart laat zien in welke fase van dit proces gemeenten en hun partners zitten.

Lokale Inclusie Agenda’s

Op deze interactieve geografische kaart ziet u een overzicht van Lokale Inclusie Agenda’s en gemeenten die werken aan een Lokale Inclusie Agenda. Staat uw gemeente hier al bij?

Global Goals in het Fries

Global Goals Gemeenten

Deze kaart laat zien welke Nederlandse gemeenten 'Global Goals Gemeente' zijn. Ook Sint-Maarten doet mee aan de campagne. Sluit u ook aan als Global Goals Gemeente!

Herindelingen Nederlandse gemeenten

Op deze kaart ziet u een overzicht van alle gemeentelijke herindelingen sinds 2016.