Actuele ontwikkelingen over een bepaald onderwerp en/of samenwerkingsverbanden op verschillende thema's vindt u via onze geografische kaarten.

Zoals samenwerkingsverbanden op het terrein van gemeentelijke belastingen, een overzicht van gemeenten die meedoen aan de Quick Scan Lokale Democratie of een overzicht van de Regio's Regionale Energiestrategie. 

U vindt hieronder een overzicht van de meest actuele geografische kaarten.

Rookvrij illustratie

Rookvrije gemeenten

Overzicht van gemeenten die actief zijn in het realiseren van een rookvrije generatie en gemeenten die (nog) niet actief zijn.

CO2-Prestatieladder

Met de CO2-Prestatieladder kunnen gemeenten hun eigen CO2-footprint in kaart brengen en krijgen ze inzicht in waar binnen hun organisatie de meeste CO2-reductie valt te behalen. Een aantal gemeenten is inmiddels gecertificeerd.

Lokale Preventieakkoorden

Benieuwd welke gemeenten een lokaal of regionaal preventieakkoord hebben, welke gemeenten daarnaar op weg zijn of mogelijkheden verkennen? Bekijk de geografische kaart.

afbeelding van het kaartje

Portfolio programma Divers en Inclusief

Nederlandse gemeenten kennen een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Dit brengt nieuwe vraagstukken mee voor het samenleven met elkaar. Het portfolio programma Divers en Inclusief laat zien hoe gemeenten met de verscheidenheid omgaan.

Wonen, zorg en welzijn: stand van Nederland

Zelfstandig blijven wonen als oudere, je ergens thuis voelen: dat maakt gelukkiger en gezonder. Reden genoeg om daar vol op in te zetten. De geografische kaart laat zien in welke fase van dit proces gemeenten en hun partners zitten.

Lokale Inclusie Agenda’s

Op deze interactieve geografische kaart ziet u een overzicht van Lokale Inclusie Agenda’s en gemeenten die werken aan een Lokale Inclusie Agenda. Staat uw gemeente hier al bij?

Gemeenten 4 Global Goals

Global Goals Gemeenten

Deze kaart laat zien welke Nederlandse gemeenten 'Global Goals Gemeente' zijn. Ook Sint-Maarten doet mee aan de campagne. Sluit u ook aan als Global Goals Gemeente!

Manifest Iedereen doet mee!

Bekijk welke gemeenten het manifest Iedereen doet mee! al hebben ondertekend en welke gemeenten van plan zijn dit te doen.

Herindelingen Nederlandse gemeenten

Op deze kaart ziet u een overzicht van alle gemeentelijke herindelingen sinds 2016.

Overzicht Jeugdzorgregio's 2020

Deze kaart geeft de regionale samenwerkingsverbanden aan op het gebied van jeugdzorg.

Right to Challenge en Right to Bid

Bij Right to Challenge (R2C) kunnen bewoners taken van gemeenten overnemen als zij denken het slimmer, beter, goedkoper of anders te kunnen doen. Het Right to Bid is een vervolg op het Right to Challenge. Bekijk het overzicht van gemeenten die hier mee bezig zijn.

Samenwerkingsverbanden Gemeentelijke Belastingen 2019

Benieuwd welke samenwerkingsverbanden bestaan op het terrein van gemeentelijke belastingen? U vindt ze op de overzichtskaart.

Regio's Regionale Energiestrategie

Elke gemeente, provincie en waterschap werkt binnen één van de dertig regio’s samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES).