Frank Koen, voorzitter Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten, burgemeester Capelle aan den IJssel 
(deelnemer bijeenkomst Zuid-Holland over de Gemeente 2020)

1. Wat zijn de belangrijke thema’s voor gemeenten in Zuid-Holland?
‘Wij moeten als provincie stijgen op internationale lijstjes. Bedrijven moeten nog meer onder de indruk raken van wat wij presteren op het gebied van onderwijs, onderzoek, infrastructuur en wonen, zodat ze zich hier willen vestigen. Kennisinstituten en bedrijfsleven moeten intensiever samenwerken, bijvoorbeeld in de land- en tuinbouw. Gemeenten moeten zorgen dat sectoren zich in samenhang ontwikkelen. Een ander thema is het opereren in een netwerksamenleving, met burgers. Contact gaat niet meer alleen via politieke partijen, maar ook direct, in allerlei nieuwe vormen. Al doende moeten we ontdekken welke vormen dat zijn.’

2. Hoe zorg je dat die thema’s gaan leven?
‘We zijn met de VZHG bezig met een werkdocument, dat commissies straks gaan uitwerken. We moeten onszelf opnieuw uitvinden als vereniging, net als de VNG.’

3. Wat kunnen anderen van Zuid-Holland leren?
‘Wij hebben goede voorbeelden van samenwerking tussen gemeenten, zoals in de Drechtsteden. We zitten nu middenin de decentralisaties van jeugd- en andere zorg en participatie, maar tegelijkertijd gaan we opschalen en samenwerken. De werkelijkheid is niet meer die van Thorbecke. Gemeenten hebben een veel uitgebreider netwerk, ook informeel. Als we blijven hangen in formele relaties, komen we er niet uit.’

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<