Arco Hofland, voorzitter VNG Overijssel, burgemeester Rijssen-Holten
(deelnemer bijeenkomst Overijssel over de Gemeente 2020)

1. De belangrijkste thema’s voor Overijssel, vooruitblikkend naar 2020?
‘De economische zorgen en werkgelegenheid zijn by far de grootste thema’s van Overijssel. We onderscheiden twee gebieden: rondom Zwolle en Twente. De Zwolse regio is economisch succesvol, dienstverlening is in orde; Twente kent een grotere krimp en hoge werkloosheid, dat is zorgwekkend. Ander belangrijk thema is, en dat kwam ook uit de discussie naar voren, de positionering van gemeenten in de toekomst. Welke rol kies je naar inwoners toe? Wil je zelfredzaamheid van burgers, dan moet je daarmee ook als bestuur en ambtelijke organisatie aan de slag. Er is druk van buiten, dus zeg ik: gemeenten, kom met je oplossingen.’

2. Hoe houdt u de kracht en schwung van de VNG-provinciebijeenkomst vast?
‘Zo’n middag heeft effect: colleges zullen erop terugblikken, de discussies gaan door. Als VNG Overijssel organiseren we dit najaar themabijeenkomsten gericht op het samenspel in de regionale democratie. Hier delen we onze ervaringen in samenwerkingsverbanden. In Rijssen-Holten denken we hardop na over hoe we als overheid zorgen dat we in contact komen met inwoners die we nooit zien. Hoe weten we wat daar leeft? Dat is ook zo’n Gemeente 2020-onderwerp.’

3. Overijsselse lessen?
‘Doe het met elkaar, en deel je ervaringen, bijvoorbeeld in de regionale VNG-sessies. Het moet van onderop komen. Vijf jaar is heel mooi, maar heel kort bij: laten we concreet aanhaken bij wat de samenleving vraagt. Sommige zaken vragen meer tijd dan die vijf jaar, laten we ook naar 2030 kijken.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<