In de vaccinatiestrategie die op 12 januari 2021 naar de Kamer is gestuurd en de daarbij horende flowchart staat beschreven wanneer welke doelgroepen in aanmerking komen voor vaccinatie. De uiteindelijke uitwerking van de strategie zal mede en vooral worden bepaald door de levering van vaccins. Check voor de meest actuele informatie over coronavaccinatie de website van de rijksoverheid.

Een van de doelgroepen zijn mobiele thuiswonenden vanaf 60 jaar. Deze groep zal gevaccineerd worden door de GGD op de grotere GGD-vaccinatielocaties. Vaccinatie vindt plaats van oud naar jong.

  • Ouderen die onder deze groep vallen en die nu al gebruik maken van (gemeentelijke) vervoersvoorzieningen kunnen deze ook gebruiken om naar de vaccinatielocatie te reizen
  • Het vervoer is een- of tweemalig en het is van belang dat het hele proces van vaccineren zo spoedig en probleemloos mogelijk verloopt

Vervoermogelijkheden naar priklocaties 

De mobiele thuiswonende ouderen vanaf 60 jaar ontvangen thuis een brief van het RIVM met informatie en met een uitnodiging om contact op te nemen met de GGD om een afspraak te maken voor vaccinatie. Daarin wordt wat betreft vervoer naar de priklocaties het volgende aangegeven:

Mogelijkheden van vervoer
Als u geen vervoer heeft naar de vaccinatielocatie kunt u hulp vragen aan iemand die u kent. Daarnaast zijn er andere vrijwillige initiatieven en organisaties. Als u wel eens gebruik maakt van gemeentelijke vervoersvoorzieningen of Valys-vervoer, dan kunt u deze gebruiken om naar de vaccinatielocatie te komen. Boek dan uw rit zo snel mogelijk na het maken van de afspraak.
 

Als ouderen met de GGD bellen voor het maken van een afspraak zal de vraag worden gesteld op welke manier ze naar de priklocatie reizen. Als ouderen een beroep doen op gemeentelijke voorzieningen of Valys-vervoer, zal daar rekening mee worden gehouden bij het inplannen van de afspraak. 

Geen eigen bijdrage voor gebruik gemeentelijke voorzieningen voor vervoer naar GGD-priklocaties

  • Ouderen die voor vervoer naar de vaccinatielocatie gebruik maken van gemeentelijke vervoersvoorzieningen en die normaal gesproken een eigen bijdrage voor de rit betalen, hoeven geen eigen bijdrage te betalen voor de reis naar de vaccinatielocaties. 
  • Voor deze ouderen geldt ook dat de gemaakte kilometers niet ten laste komen van het kilometerbudget dat zij van de gemeente hebben gekregen voor sociaal-recreatieve doeleinden (in het geval een kilometerbudget van toepassing is). 
  • Extra kosten die gemeenten voor deze tijdelijke inzet maken zullen worden meegenomen in het algemene onderzoek naar de meerkosten 2021 voor gemeenten als gevolg van Covid-19, verbijzonderd voor het doelgroepenvervoer. Staande afspraak is dat meerkosten die direct voortvloeien uit de coronamaatregelen van het kabinet en het volgen van de RIVM-maatregelen door het Rijk worden vergoed richting gemeenten. 

Meer informatie