Hoofd: vacature
 

De prioriteiten van het expertisecentrum zijn:

  • Digitale dienstverlening

  • Informatiebeleid

  • Innovatie in Digitale Samenwerking gemeenten

  • Informatieveiligheid en privacy

  • Open en BIG data

  • Ondersteuning informatievoorziening Omgevingswet

  • Ondersteuning informatievoorziening Decentralisaties Sociaal Domein