Peter Tange, voorzitter Vereniging van Noord-Hollandse Gemeenten, burgemeester gemeente Wormerland
(deelnemer bijeenkomst Noord-Holland over de Gemeente 2020)

1. Wat zijn voor Noord-Holland de belangrijkste thema's vooruitblikkend naar 2020?
‘Dat zijn: samenwerking over de gemeentegrenzen, technologische ontwikkelingen en het stimuleren van burgerinitiatieven, van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De veranderende maatschappij vraagt om een andere rol van de overheid. Wij moeten daarop inspelen. Kort gezegd: van een verzorgende naar een faciliterende overheid. Samenwerking en kennisdelen zijn daarbij cruciaal: samenwerking tussen overheden, tussen inwoners onderling en tussen maatschappelijke ondernemers en overheid.’ 

2. Hoe houdt u de kracht en schwung van de VNG-provinciebijeenkomst vast?
‘Elkaar “kennen” is een belangrijke voorwaarde voor samenwerking. We staan als overheid in zijn algemeenheid en gemeenten in het bijzonder voor vergelijkbare uitdagingen en dilemma’s. Daarbij moeten we kritisch kijken naar de rol van de gemeente in de toekomst. Op basis van de actualiteit moeten we elkaar dan ook blijven opzoeken op gemeenschappelijke onderwerpen. Zowel bestuurders als ambtenaren. We kunnen veel van elkaar leren.’ 

3. De Noord-Hollandse lessen...?
‘Een belangrijke les is dat je de samenwerking op verschillende thema’s blijft zoeken en daar geen koudwatervrees voor hebt. Overheden kunnen het zich niet veroorloven om alles “alleen” te blijven doen. We werken al op veel fronten samen in regionaal verband, zoals op ruimtelijk en economisch gebied, en toerisme. Een dergelijke bijeenkomst laat zien dat het belangrijk is ook breder de samenwerking te zoeken en kennis te delen. We zullen dit debat de komende jaren blijven faciliteren.’