Welkom in 2040. We hebben de tijd zeventien jaar vooruit gespoeld. Nederland is een krachtiger, groener en menselijker land geworden.

De wereld gaat ingrijpend veranderen de komende 17 jaar. Doen we niets, dan worden we een speelbal van ontwikkelingen. Daarom heeft Nederland een realistisch en hoopgevend toekomstbeeld nodig. De Denktank Nederland 2040, initiatief vanuit VNG en De Argumentenfabriek, heeft daarom een conceptverhaal gemaakt dat antwoord geeft op vier vragen:    

  1. Waarom? Welke verwachtingen in trends maken verandering noodzakelijk?  
  2. Waartoe? Hoe willen we dat Nederland eruit ziet in 2040?  
  3. Hoe? Op basis van welke uitgangspunten brengen we 1 (trends) en 2 (ideaal) bij elkaar?    
  4. Wat? Wat zijn de concrete voorstellen die helpen het toekomstbeeld te realiseren?  

De antwoorden vindt u op de website Toekomst Nederland2040

Doel van Denktank Nederland 2040

Het doel van de denktank is om te komen tot een breed gedragen toekomstbeeld voor Nederland. Voor gemeenten kan het toekomstperspectief dienen als basis voor hun eigen langetermijnbeleid. De denktank komt met een nieuw samenhangend verhaal en een gezamenlijk toekomstbeeld.  

De denktank heeft een langetermijnperspectief opgesteld met als belangrijkste boodschap: Nederland is in 2040 Krachtiger, groener en menselijker. 

De Denktankleden

De denktank bestaat uit visionaire en ervaren bestuurders en beleidsmakers aangevuld met wetenschappers en frisse en visionaire denkers.  

De leden van de denktank nemen deel op persoonlijke titel en zijn onafhankelijk van de organisaties waaraan zij zijn gelieerd.

De denktank is gestart met elf verschillende thema’s. Op elk thema is een denkteam van specialisten gevormd die de denktank adviseert.

Wat gaat Denktank Nederland 2040 doen in 2023 en 2024?

  • Fase 1: Samen denken over toekomst  (oktober 2022 – juni 2023)
  • Fase 2:    Voeren maatschappelijke dialoog (juni 2023 – november 2023)
  • Fase 3: Formuleren aanbevelingen voor informateur(s) (september 2023 – december 2023)


De aanbevelingen voor het kabinet en hoe de Denktank Nederland 2040 verder gaat in 2024 kunt u volgen via de website toekomstnederland2040.nl

Denk mee met de Denktank

De denktank wil een zo breed gedragen toekomstbeeld voor Nederland maken. Hiervoor willen zij ook de denkkracht uit de samenleving gebruiken. Wilt u meedenken met de denktank? Vul dan het vragenformulier in op de website.