Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt wekelijks kort over enkele belangrijke zaken die op de agenda stonden.

In zijn Weekjournaal spreekt Leonard Geluk deze keer over decentralisaties. De VNG staat achter het idee van zorg dicht bij de inwoners, maar we zijn nog niet waar we willen zijn. De oplossing zit voor een deel in de financiën, maar ook in een gelijkwaardig partnerschap tussen overheden. 

13 november 2020

We werken door corona veel meer thuis dan normaal. Daarom praat Leonard Geluk u deze keer bij vanuit huis. In deze update gaat het over de aanzuigende werking van het abonnementstarief. Sven de Langen liet deze boodschap luid en duidelijk horen in het televisieprogramma EenVandaag. Ook werd er deze week in de Kamer over het abonnementstarief gesproken. Leonard somt op welke maatregelen gemeenten kunnen nemen wanneer het abonnementstarief niet wordt gecompenseerd. Verder vertellen Albert Vader (wethouder sociaal domein Vlissingen) en Jaap Wielaart van de WVO Zorg over het duidelijke standpunt van gemeente Vlissingen over de financiële situatie van gemeenten.

6 november 2020

In de update van 6 november staat de inzet van de VNG richting de kabinetsformatie centraal. Leonard Geluk praat u bij over de focus op de uitvoering, waarbij de menselijke maat voorop zou moeten staan. In deze video komen de jongerenstichting JongPIT, VNG Risicobeheer directeur Chris Ravensbergen en de gemeentelijke cijfers over Wmo, de Jeugdzorg en de Participatiewet aan bod.

30 oktober 2020

In zijn weekjournaal van 30 oktober neemt Leonard Geluk u mee in de woningbouwopgave. Hij sprak hierover met voorzitter Martin van Rijn van Aedes. Ook komt de aanzuigende werking van het abonnementstarief aan de orde. Geluk roept de Tweede Kamer op te zorgen voor een oplossing: reële compensatie van de kosten en nadenken over afschaffing.

23 oktober 2020

Deze week licht Leonard Geluk de beoogde Wet Decentrale Overheden toe, die moet zorgen voor beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhouding tussen gemeenten en Rijk. Ook gaat hij in op de Norm voor Opdrachtgeverschap, waarmee gemeenten aan de slag gaan om de jeugdzorg verder te verbeteren.

16 oktober 2020

In deze weekupdate wordt de inzet van de VNG voor de Tweede Kamer verkiezingen besproken. Ook komen de uitslagen van de tweede enquête coronamaatregelen onder gemeentebestuurders naar voren. Tot slot bespreekt Leonard de bijeenkomst met SchuldenlabNL.

5 oktober 2020

Leonard Geluk bespreekt de impact van de coronacrisis op gemeenten en inwoners, de week tegen eenzaamheid en de toeslagenaffaire.

26 september 2020

Deze week een terugblik op de (eerste digitale) ALV.

18 september 2020

In zijn weekjournaal spreekt Leonard Geluk deze keer natuurlijk over Prinsjesdag, en de ALV van volgende week. 

11 september 2020

In de week voor Prinsjesdag spreekt Leonard Geluk in zijn weekjournaal over de financiële standpunten van de VNG, over de Visitatiecommissie Sociaal Domein en de Jeugdwet:

4 september 2020

Dit keer spreekt Leonard Geluk onder andere over het aanvullend compensatiepakket coronacrisis, de bijeenkomst van de Stuurgroep Zorg en Veiligheid en zijn gesprek met burgemeester Ahmed Aboutaleb.

28 augustus 2020

Deze Week van Leonard Geluk gaat onder andere over de COVID spoedwet, het BOFv (Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen) en de gesprekken die Leonard Geluk had met bestuurders, oud-bestuurders en wetenschappers over onderwerpen als het gemeentelijk takenpakket, interbestuurlijke verhoudingen, decentralisatie en differentiatie.

14 juli 2020

Algemeen directeur van de VNG Leonard Geluk praat ons bij over de financiële positie van gemeenten en de belangrijke overleggen met het kabinet.

Ook interessant voor u?

  • Sinds zijn start als algemeen directeur in april 2020 bezoekt Leonard Geluk gemeenten in het land. Bekijk de video's
  • Gemeenten vertellen over waar ze zich allemaal mee bezighouden in de vlogreeks Gemeenten in beeld.