Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt in zijn weekjournaal kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.

Bestuurlijk trekker Sharon Dijksma over de stap naar voren die centraal staat in onze verenigingsstrategie: 'Het is tijd om uit de crisisstand te komen, verder vooruit te kijken en de problemen aan te pakken'. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 14 juni in Groningen nemen we een besluit over de definitieve strategie.

Alle weekjournaals