Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt in zijn weekjournaal kort over belangrijke zaken die op de agenda stonden.

Het wetenschappelijk instituut van het NSC heeft goede voorstellen gedaan om de relatie tussen rijk en gemeenten te versterken. Tijdens een bijeenkomst vandaag is een wijzigingsvoorstel voor een aanpassing van de grondwet besproken met een aantal experts van de VNG. Wij zijn hier positief over. De VNG heeft de hoop uitgesproken dat dit onderdeel wordt van het toekomstige kabinetsbeleid.

Alle weekjournaals