Leonard Geluk, algemeen directeur VNG, vertelt wekelijks kort over enkele belangrijke zaken die op de agenda stonden.

In het Weekjournaal van 23 oktober licht Leonard Geluk de beoogde Wet Decentrale Overheden toe, die moet zorgen voor beter evenwicht in de bestuurlijke en financiële verhouding tussen gemeenten en rijk. Ook gaat hij in op de Norm voor Opdrachtgeverschap, waarmee gemeenten aan de slag gaan om de jeugdzorg verder te verbeteren.

De week van Leonard Geluk - 16 oktober

In deze weekupdate wordt de inzet van de VNG voor de Tweede Kamer verkiezingen besproken. Ook komen de uitslagen van de tweede enquête coronamaatregelen onder gemeentebestuurders naar voren. Tot slot bespreekt Leonard de bijeenkomst met SchuldenlabNL.

5 oktober 2020

Leonard Geluk bespreekt de impact van de coronacrisis op gemeenten en inwoners, de week tegen eenzaamheid en de toeslagenaffaire.

26 september 2020

Deze week een terugblik op de (eerste digitale) ALV.

18 september 2020

In zijn weekjournaal spreekt Leonard Geluk deze keer natuurlijk over Prinsjesdag, en de ALV van volgende week. 

11 september 2020

In de week voor Prinsjesdag spreekt Leonard Geluk in zijn weekjournaal over de financiële standpunten van de VNG, over de Visitatiecommissie Sociaal Domein en de Jeugdwet:

4 september 2020

Dit keer spreekt Leonard Geluk onder andere over het aanvullend compensatiepakket coronacrisis, de bijeenkomst van de Stuurgroep Zorg en Veiligheid en zijn gesprek met burgemeester Ahmed Aboutaleb.

28 augustus 2020

Deze Week van Leonard Geluk gaat onder andere over de COVID spoedwet, het BOFv (Bestuurlijk Overleg Financiële verhoudingen) en de gesprekken die Leonard Geluk had met bestuurders, oud-bestuurders en wetenschappers over onderwerpen als het gemeentelijk takenpakket, interbestuurlijke verhoudingen, decentralisatie en differentiatie.

14 juli 2020

Algemeen directeur van de VNG Leonard Geluk praat ons bij over de financiële positie van gemeenten en de belangrijke overleggen met het kabinet.

Ook interessant voor u?

  • Sinds zijn start als algemeen directeur in april 2020 bezoekt Leonard Geluk gemeenten in het land. Bekijk de video's
  • Gemeenten vertellen over waar ze zich allemaal mee bezighouden in de vlogreeks Gemeenten in beeld.