Rinske van der Meulen, wethouder VVD in Leeuwarderadeel
(deelnemer bijeenkomst Friesland over de Gemeente 2020)

‘We moeten ons voorbereiden op de toekomst, zo’n bijeenkomst helpt daarbij. In 2018 zijn hier veel herindelingen; zo gaan wij samen met Leeuwarden. De raad zal zich op hoofdlijnen moeten richten en inwoners moeten ondersteunen bij wat zij willen. Wij hebben nu al een dorpsbudget voor onze zeven dorpen. Ieder krijgt 2000 euro: de één geeft het uit aan de reparatie van de kerkklok, de ander aan de speeltuin. Zo’n structuur moet je koesteren. Leeuwarden heeft een goed dorpsbeleid, ik verwacht niet dat deze werkwijze wezenlijk verandert. Wel vragen we de dorpsraden om zich voor te bereiden, nu al wensen in kaart te brengen. De uitdaging voor de raad wordt om zich te beperken tot hoofdlijnen. Beleid en kaders, daar gaat het om.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<