Amsterdam bouwt al jaren aan een beter sluitende infrastructuur voor de zorg. Hiermee willen ze de kwetsbare burger tijdig passende zorg kunnen bieden op alle leefgebieden (inkomen, dagbesteding, schuldhulpverlening, huisvesting en zorgondersteuning).

De ontwikkelingen in de zorg vragen niet alleen een cultuuromslag bij patiënten, familie, vrienden, buren en professionals, maar ook om een aanpassing in werkprocessen en instrumenten voor professionals binnen de betrokken ketens.

In de werkprocessen stelt de gemeente Amsterdam de burger centraal.

Amsterdams Aanjaagteam

Het Amsterdamse aanjaagteam is begin maart 2017 gestart en de implementatie is in gang gezet. Inzet is om de aanpak uit te breiden naar de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn).

Niet in systemen denken

Regelmatig worden er casusussen besproken. Daardoor gaan de gesprekken over de beste oplossing voor mensen met verward gedrag gaat en niet over systemen. Het zorgt voor focus op de mens.

Ervaringsdeskundigen

Om de invloed vanuit cliënten te bevorderen wordt er een klankbordgroep gevormd met ervaringsdeskundigen en vertegenwoordigers van cliënten/patiëntenorganisaties. De Klankbordgroep adviseert het aanjaagteam vanuit het perspectief van cliënten en hun omgeving. In de Klankbordgroep komen in ieder geval vertegenwoordigers vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg, Licht Verstandelijk Beperkten (LVB), Ouderen met Dementie en LVB met een forensische achtergrond.

Meldkamer

Ambulance Amsterdam is bezig om het proces crisisketen spoedeisende psychiatrie volwassenen in de meldkamer te verbeteren: protocollen aanscherpen, opleiden personeel in de meldkamer etc. In de meldkamer vindt de triage plaats en wordt beoordeeld wat de ernst van de situatie is en of de psycholance moet gaan rijden.

Uniek

De inzet en werking van de psycholance is bijzonder. De psycholance werkt in Amsterdam goed, ook door de omvang van de stad en de problematiek. Het ontlast de politie.

Trots

Amsterdam is trots dat ze het voor elkaar krijgen met zoveel verschillende partijen de aanpak bij de kop te pakken. Het is een grote klus, maar iedereen is gemotiveerd om mee te doen.

Tips

Tips voor andere regio’s die met hetzelfde vraagstuk bezig zijn:

  • zorg dat je aan de hand van casussen de problematiek oppakt, zo krijg je de problematiek helder
  • schiet niet meteen in het systeemdenken
  • werk samen!

Meer informatie