Ina Adema, voorzitter Vereniging van Brabantse Gemeenten, burgemeester van Veghel
(deelnemer bijeenkomst Noord-Brabant over de Gemeente 2020)

1. Wat zijn voor Brabant de belangrijkste thema's vooruitblikkend naar 2020?
‘Een thema dat sterk naar voren komt, is de veranderende rol van de gemeenteraad. Iedereen lijkt het erover eens dat je als raad idealiter kaders stelt aan de voorkant en controleert op hoofdlijnen, of output, zoals het ook wel wordt genoemd. Ook bij gemeenschappelijke regelingen, hoewel dat in de praktijk veel voeten in de aarde heeft. Daarnaast de stelselopmerkingen: een kiestermijn van zes jaar, zodat je als volksvertegenwoordiger een robuuster mandaat krijgt om zaken voor elkaar te krijgen; en een kiesdrempel van 5 procent om politieke versplintering in te dammen.
Een ander belangrijk thema is hoe het openbaar bestuur zich verhoudt tot de snel veranderende samenleving. Moeten we ons als overheid beperken tot kerntaken – zoals het geweldsmonopolie – als de samenleving steeds meer zaken zelf oppakt? Dat brengt met zich mee dat we burgerinitiatieven echt de ruimte geven, moeten durven loslaten. En dat klinkt makkelijker dan het vaak is.’

2. Hoe houdt u de kracht en schwung van de VNG-provinciebijeenkomst vast?
‘Door dit soort bijeenkomsten te blijven organiseren. Dat doen we sowieso regelmatig in Brabant. Zoals onlangs een sessie rondom de provinciale verkiezingen. Daar rolde een propositie uit met zeven speerpunten. Dus deze manier van werken zijn we wel gewend en er is ook behoefte aan. Dat zag je in Tilburg aan de vele raadsleden die aanwezig waren, een goed teken wat mij betreft. Het onderwerp leeft.’ 

3. De Brabantse lessen...?
‘Poeh… Ik denk dat we in Brabant goed samenwerken en op elkaar letten. Je bent hier als gemeente geen eilandje. Er zijn ook onwaarschijnlijk veel Brabanders die vrijwilligerswerk doen. De gemeenschapszin is groot, we hebben oog voor elkaar. Dat is een groot goed. Ook bij het veranderingstraject waar we nu inzitten met zijn allen.’

 

>>Weten wat andere deelnemers aan de bijeenkomsten zeggen? Kijk op www.degemeente2020. Daar vindt u ook alle achtergrondinformatie.<<