Onno Hoes, voorzitter Schakelteam

'Vanuit mijn ervaring als bestuurder wil ik echt iets betekenen voor de samenleving. Mijn ambitie is dat personen met verward gedrag ook echt het effect van onze inspanningen gaan merken.'

 


Blog 17 mei 2017Tussen een reguliere woning en een plek onder de brug moet meer zijn. Het Schakelteam heeft dit bepleit bij de kabinetsinformateur. Het Leger des Heils deelt die zorg.

Vorige week werden we allerhartelijkst ontvangen door medewerkers van het Leger des Heils in Dordrecht. Mannen en vrouwen die vanuit het diepste van hun ziel proberen de samenleving iedere dag een stukje menselijker te maken. En dat met grote aandacht voor de medemens.

Chapeau!

Door alle institutionele discussies gaan de medewerkers van het Leger letterlijk op straat in gesprek met mensen die dakloos of verward zijn of anderszins ondersteuning nodig hebben. Soms bieden ze mensen gewoon een kopje koffie aan in de dagopvang en soms worden mensen in de nachtopvang verwelkomd. Dat laatste overigens met een uniek ‘selling point’: er is geen limiet op het aantal bedden. In overleg met het gemeentebestuur is men hier sinds kort toe gekomen en dat betekent dat er nooit meer ‘nee’ gezegd hoeft te worden aan de deur! Chapeau.

Van het kastje naar de muur

De kwetsbaarheid van ‘onze’ doelgroep is groot. Mensen die vaak een combinatie van privé problemen, verslaving, schulden of een verstandelijke beperking hebben vallen echt tussen wal en schip. En dat betekent ook dat als deze vanuit een reguliere woon- en leefomgeving of vanuit een detentie in een zorgelijke situatie verzeild raken, er een uitzichtloze wereld voor hen ligt. Een wereld waarin ze van het kastje naar de muur gestuurd worden en waarin de ene instantie vaak niet weet wat de andere instantie al dan niet aan het doen is.

Aandachtspunten voor het Schakelteam

Er zijn twee thema’s die sowieso nadere aandacht van ons verdienen.

Contact huisarts
Ten eerste het contact met de huisarts. Vaak zijn deze mensen niet meer in contact met de eigen huisarts omdat ze hun vertrouwde omgeving verlaten hebben. Of omdat er drempelvrees is ontstaan. Of omdat de huisarts te weinig ambulant is of kan zijn.

Straatdokters en de medische ondersteuning via het Leger des Heils kunnen dan soms soelaas bieden. Dat betekent niet altijd per definitie medicatie aanbieden. Het betekent wel met verstand van zaken luisteren en voor de juiste begeleiding zorgdragen. Gelukkig heeft het kabinet inmiddels een extra regeling voor onverzekerden in het leven geroepen.

Nieuwe woonvormen
Ten tweede de behoefte aan nieuwe woonvormen. Met de domus die het Leger in Dordrecht heeft is een prima locatie ontwikkeld voor een aantal mensen die ‘permanent’ toezicht en ondersteuning nodig hebben. Maar tussen een reguliere woning en een slaapplek onder de brug moet meer zijn. Het type onderkomen dat onze groep nodig heeft, varieert enorm.

Om die reden heeft het Schakelteam dit thema specifiek onder de aandacht van de kabinetsinformateur gebracht. Een nieuw kabinet zal in overleg met gemeenten en corporaties aan de slag moeten om meer op maat (beschermde) woonvormen aan te bieden.