Aandacht voor de lerende overheid

Een andere manier van werken vraagt om een andere manier van organiseren, leren en aansturen. Dat is waar het programma ‘Overheid in beweging’ van het A+O fonds Gemeenten op inspeelt. Binnen dit programma is er aandacht voor de lerende overheid, strategische personeelsplanning en de instroom van jongeren.

Waar wil A+O fonds Gemeenten naartoe?

Naar decentrale overheden die effectief in kunnen spelen op verschillende en wisselende vragen uit de samenleving. Zij kennen hun personeelsbehoefte en arbeidsmarkt en delen mensen, middelen en kennis om gezamenlijke doelen te bereiken; de decentrale overheden vormen voor medewerkers een arbeidsmarkt. Bestuur en management geeft vertrouwen en stuurt op resultaten. Medewerkers ontwikkelen en onderhouden kennis, vaardigheden en competenties en leidinggevenden faciliteren en coachen medewerkers in hun ontwikkeling. Voor een effectieve bedrijfsvoering gebruiken organisaties kennis van medewerkers.

Informatie, publicaties en tools vindt u op www.aeno.nl.