Hieronder vindt u projecten van het ministerie van BZK op het gebied van gemeentelijke dienstverlening.


Plaatsonafhankelijke dienstverlening

Het project Plaatsonafhankelijke dienstverlening van het ministerie van BZK houdt ondermeer in: het aanvragen en ophalen van een paspoort of identiteitskaart bij een gemeentehuis naar eigen keuze.

Om het aanvraag- en uitgifteproces van de Nederlandse reisdocumenten nog betrouwbaarder te maken wordt een online reisdocumentenadministratie gevormd. Een bijkomend voordeel van de nieuwe reisdocumentenadministratie is dat het mogelijk wordt om het reisdocument aan te vragen bij de gemeente van eigen keuze.

Meer informatie over plaatsonafhankelijke dienstverlening vindt u via onderstaande links:


Overheid 2.0

Het project Overheid 2.0 van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gaat over het inzetten van web 2.0. in de elektronische dienstverlening van de overheid. Web 2.0 is de trend dat het internet steeds meer een multimediale, persoonlijke en sociale omgeving wordt, die bovendien steeds meer verweven is met de ‘echte wereld’ daarbuiten. Denk aan webomgevingen als Hyves, Youtube, Facebook, Marktplaats en Buurtlink.

Primaire doelstelling van het project is om met behulp van web 2.0 de dienstverlening aan burgers te verbeteren door het gebruiken van informatie, kennis en creativiteit uit sociale netwerken.

Enkele voorbeelden voor toepassing van web 2.0: gemeenten kunnen via een site in kaart brengen welke bouwvergunningen zijn afgegeven of meldingen weergeven van burgers over schade aan de straat. Burgers kunnen via de site direct hun melding doen en de status ervan terugzien. Of burgers kunnen met behulp van een gemeentesite het stemgedrag van fracties en raadsleden nagaan.

Meer informatie over Overheid 2.0 vindt u via onderstaande links:


Een 7 voor dienstverlening

Het ministerie van BZK streeft naar kwaliteit: minimaal een 7 voor dienstverlening van de overheid. Een gerichte inzet van de elektronische overheid is daarbij onmisbaar.

Het project 'een 7 voor dienstverlening' houdt zich bezig met het laten uitvoeren van metingen naar klanttevredenheid onder burgers over overheidsdienstverlening rond voor hen herkenbare levensgebeurtenissen om knelpunten in dienstverlening in kaart te brengen.

Onderstaand vindt u meer informatie over het eerste onderzoek en het project van BZK:


eParticipatie

Het doel van het project van het ministerie van BZK is om overheden te stimuleren gebruik te maken van het internet om burgers meer te betrekken bij het ontwikkelen van beleid, het politieke proces en de uitvoering van de dienstverlening.

Meer informatie over het project eParticipatie vindt u via onderstaande link:


Openingstijden / Tijdbeleid

Het doel van het project van het ministerie van BZK is een goed toegankelijke overheid via de fysieke balie door handiger openingstijden. Voor burgers maakt een flexibele dagindeling de combinatie van werk en zorg beter hanteerbaar.

Meer informatie over het project Openingstijden/tijdbeleid vindt u via onderstaande link:


Eén keer je gegevens verstrekken

Doel van het project van het ministerie van BZK is om alle inkomensafhankelijke regelingen, zoals Belastingdiensttoeslagen en bijzondere bijstand, op te nemen in MijnOverheid.nl. Het is de bedoeling in de toekomst via de site de regelingen direct aan te kunnen vragen.

Meer informatie over het project Eén keer je gegevens verstrekken vindt u via onderstaande link:


Top-10 knelpunten van burgers m.b.t. de administratieve lasten

Het doel van dit project van het ministerie van BZK is het oplossen van de 10 belangrijkste door burgers ervaren knelpunten met betrekking tot administratieve lasten.

Meer informatie over de het project vindt u via onderstaande link:


Innovatiebeleid Publieke Sector

Het ministerie van BZK zet in 2009 in op een betere doorstroming van innovatieve dienstverlening binnen de overheid. Tien succesvolle en bewezen innovaties worden geselecteerd, verspreid en geïmplementeerd om bij te dragen aan het oplossen van de 10 knelpunten van dienstverlening en administratieve lasten.

Meer informatie over het project Innovatiebeleid Publieke Sector vindt u via onderstaande link: