Met VNG Magazine bereikt u alle lokale bestuurders, hoofden en directeuren van afdelingen en de overige gemeenteambtenaren vanaf schaal 10. VNG Magazine verschijnt tweewekelijks, in totaal 20 keer per jaar.

Meer informatie: Cross, Julia Franken, julia@cross.nl, 010 760 73 27.

Terug naar VNG Magazine