Vanwege de maatregelen van het kabinet rondom het coronavirus zijn bijeenkomsten uitgesteld of gaan ze in een andere vorm door. Heeft u zich voor een bijeenkomst aangemeld, check dan altijd bij de organisatie zelf of deze nog wel doorgaat.

17 juni

Scenariodenken wordt wereldwijd toegepast door overheden, organisaties en bedrijven om proactief te kunnen handelen en om te kunnen gaan met onzekerheid en dynamiek in de buitenwereld. In onze masterclass leert u hoe u deze methodiek kunt toepassen.

17 juni

Hoe kunnen gemeenten werken aan herstel na corona? Hoe kunt u binnen de gemeente het gesprek over toekomstgericht begroten organiseren? Scenariodenken helpt het denken te structureren. Daarover gaat het RPO Journaal van 17 juni, geleid door Pieter Jeroense, plv algemeen directeur van de VNG.

24 juni

Voor het eerst sinds corona houdt het RPO weer een reguliere - maar wel online - bijeenkomst. Gastgemeente is Heerenveen. De gemeente geeft in een inkijkje in haar visie op control die is gericht op sturen, leren en verantwoorden vanuit de bedoeling.